ส่งมอบตรงเวลา

SAV มุ่งมั่นตรวจสอบระยะเวลาการจัดส่งสินค้าทุกรายการอย่างรอบคอบ เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับสินค้าตามกำหนดการ และทำงานกับลูกค้า และผู้ใช้งานอย่างใกล้ชิด เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการแก้ไขสถานณ์ต่างๆ ที่คาดไม่ถึง